Huma Việt Nam

 Plus - Single gel - Chocolate Raspberry  Plus - Single gel - Chocolate Raspberry
70,000₫
 Single gel - Blueberries  Single gel - Blueberries
60,000₫
 Single gel - Mangoes  Single gel - Mangoes
60,000₫

HUMA
là ai?

HUMA <br> là ai?Hüma là công ty sản xuất gel năng lượng hạt chia với thành phần 100% tự nhiên, tạo nên hương vị thơm ngon từ dân chạy bộ nhiều kinh nghiệm.