Tin tức

Về HÜMA

Hüma là công ty sản xuất gel năng lượng hạt chia với thành phần 100% tự nhiên, tạo nên hương vị thơm ngon từ dân chạy...

Các nguyên liệu & Lợi ích khoa học

Trích dẫn: Currell K, Jeukendrup AE. (2008) Superior endurance performance with ingestion of multiple transportable carbohydrates. 2008 Feb;40(2):275-81Bartels H, Link A, Daniel H, Rehner G. (1987) Intestinal liberation and resorption of monosaccharides from...