Và nó hiệu quả thật. Trong thực tế, hỗn hợp tuyệt vời đó giúp anh ta tiến xa hơn, và khám phá này cuối cùng dẫn đến việc tạo dựng nên thương hiệu Hüma. Ngày nay, Hüma tiếp bước truyền thống của Tarahumara, thông qua các cuộc nghiên cứu dinh dưỡng thể thao, các thành phần tốt cho sức khỏe và hương vị tuyệt vời nhằm mang đến hiệu quả tốt nhất giúp bạn thưởng thức gel của mình.